Felanmälan HSB

Felanmälan


All felanmälan görs via HSB.


Vid AKUTA fel, ring 010-303 23 00

Om ditt ärende ej är av akut karraktär anmäler du via webben

https://www.hsb.se/sodra-norrland/felanmalan--kundtjanst/

Välj "FELANMÄLAN UTAN MITT HSB"


HSB utgår från BRF Koltrastens stadgar i frågan om betalningsansvar.


Vissa saker åligger bostadsrättsinnehavaren (BRH) att åtgärda och då faktureras det Er direkt.

Är felet bostadsrättsföreningens (BRF) ansvar att åtgärda så faktureras föreningen. Se även ansvarsfördelningen.


Innan en åtgärd görs efter en felanmälan så informeras BRH om ev kostnadsansvar.