Händelser

Händelser i föreningen


2021-05-12

Digital årsstämma har hållits. Ny styrelse 21/22 är Ulf Markström, Acki Lind, Maria Vestin samt Tove Fahlgren. Maria omvaldes på två år och Tove nyvaldes som ledamot på två år. Vi välkomnar Tove in i styrelsen! HSB sitter kvar som tidigare med ett ledamot samt en suppliant. 

Konstituerande möte kommer att hållas under V.20

2021-05-06

Årsstämma kommer att hållas via Teams den 12 maj kl 18:30. Kallelse och redovisning har gått ut till alla medlemmar. 

2021-05-05

Området kommer att finsopas den 10 maj, gemensamma gräsytor och gångvägar. Hjälp gärna till att sopa ut grus från din parkering samt undvik att nyttja besöksparkeringarna under måndagen tills dom är klar. Plocka undan utsprida leksaker mm..

2020-12-16

Årets julgåva (penninggåva) från BRF Koltrasten går till Kvinnojouren i Härnösand. 

För er som ej bodde hos oss föra julen och till er som glömt så gick 2019 års julgåva till Öbacka Djurhem.

2020-09-30

Inom kort så kommer styrelsen skicka ut en enkät till alla hushåll. Dom som har en registrerad Boappa-användare kommer att kunna ta del av enkäten där och dom som ej har kommer att få den utskriven och postad. Denna enkät önskar vi såklart gärna att ni tar er tid att besvara så vi kan säkerställa kvalitén i det uppdrag vi fått av er. Självklart är den helt anonym! 

Rev- vi tackar för fin respons och kommer framöver delge er resultatet!


2020-06-06

Stämman har detta år hållits helt digitalt med möjlighet till poströstning. Fem medlemmar valde att poströsta, samtliga gav ett ja till alla punkter. Ny styrelse för 20/21 hittar ni här.


2020-04-15

Information har dd gått ut via Boappa att årsstämman planeras att hållas digitalt samt att vårstädnigen som "event" ställs in. Mer info finns på Boappa.


2020-01-11

Grillplatsen kommer att få sig en upprustning. Nya sittmöbler samt grill är beställd och kommer att snickras ihop av Resursgruppen, Härnösands Kommun. Grillen kommer vara liknande den i Björners Backar (Bondsjöhöjden). På resursgruppen arbetar (genom program) eller praktiserar personer som av olika anledningar står en bit från den reguljära arbetsmarknaden. Bra där!


2020-01-01

Nytt gruppavtal hos ComHem börjar gälla. Från och med den 1 januari ökar bredbandshastigheten från 50/10 till 250/100. Det som Ni som boende måste göra är att kontakta ComHem för verkställande av denna uppgradering. 


2019-12-18

En julgåva i form av en slant kommer att betalas ut till Öbacka Djurhem från medlemmarna i Brf Koltrasten. Vi vill verka lokalt!


2019-12-17

Tomten går runt i området med start 18:00 och vinkar till alla förväntansfulla barn.


2019-12-11

Inatt släcktes TV4 , Sjuan och TV12 då ComHem och Telia inte kunnat enas kring avtalen. Alla frågor rörande detta hänvisas till ComHem på nr 90222.


2019-12-05

Nya armaturer i alla carportar. Varde ljus å herregud va ljust det blev!