Valberedningen

Valberedningen 23/24


Valberedningen är ett viktigt instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera föreningens verksamhet.


Valberedning 2023/2024

Valberedningen denna period består av:

Peder Lundqvist
Lena Sondell


Är du intresserad av styrelsearbete och vill du vara med och påverka?

Senast sista juni varje år har vi vår årsstämma och det är då vi väljer in nya medlemmar i styrelsen. Du kan närsomhelst innan årsstämman meddela ditt intresse till valberedningen genom att kontakta oss via e-post.


Epost: valberedningenbrfkoltrasten@gmail.com