Trygghetsjour

Trygghetsjour 


Att bo i en bostadsrättsförening betyder att man har människor omkring sig hela tiden. Det betyder att man som boende får acceptera att man hör sina grannar då och då men det betyder också att de boende måste visa hänsyn mot varandra och följa de gemensamma trivselregler som finns i föreningen.

En av de självklaraste rättigheterna är att få sova på natten.


Om man blir störd av någon granne ska man i första hand prata med den som stör och be dem upphöra med störning. Om störningen fortsätter efter att du pratat med grannen kan du vända dig till trygghetsjouren som sköts av vaktbolaget Securitas. Tjänsten är en service till medlemmarna och är tillgänglig dygnet runt, året runt.

Anmälan till trygghetsjouren behandlas med sekretess av Securitas så ditt namn och din anmälan lämnas inte ut till någon annan än till styrelsen i bostadsrättsföreningen.


Väktare kontrollerar anmäld adress, gör bedömning och konstaterar ev. störning. Om det föreligger risk för skada på person eller egendom tillkallar trygghetsjouren polisen. Går det ej fastställa någon störning så registreras även detta. Securitas återkopplar allt skriftligt till bostadsrättsföreningens styrelse.


Det är alltid Securitas väktare som gör bedömningen om det är en störning eller inte.


Vid konstaterad störning:

Bostadsrättsföreningen debiterar kostnaden för Securitas utryckning till kontraktsinnehavaren (som är ansvarig) för berörd lägenhet.


Vid ej konstaterad störning:

Kan väktaren inte se eller höra något som kvalificerar som en störning på anmäld adress, så är det att betrakta som en ogiltig anmälan. Bostadsrättsföreningen debiterar då kostnaden för utryckningen till den som ringt in och gjort en ogiltiga anmälan.


Securitas trygghetsjour tel: 010-470 57 00


Observera att missnöjda beslut överklagas till Securitas, ej till styrelsen! Styrelsen har beslutat om att inneha denna tjänst då det skapar en trygghet att veta att trygghetsjouren finns. Vi hoppas såklart att vi kan bo tillsammans utan att behöva använda den.Misstänker du att ett brott håller på att begås - ring 112!