Bokning av släpvagn

Boka och hyra släpvagnen

Föreningen har köpt in en släpvagn som boenden kan boka via nätet. Klicka bara på kalendern nedan på den dag och tid du skulle önska hyra den..

Är det första gången du ska boka så måste du göra en användare först.


Släpvagnen (med kåpa) bokas för 50kr / tillfälle.

Betalning sker i första hand via Swish till nummer 123 252 5087 märkt "släpvagn", i andra hand kontant till den ni lånat nyckeln av.

Vid utebliven betalning har du ej förmånen att kunna boka släpvagnen vid senare tillfälle! Betalning skall ske senast vid tillfälle för nyttjandet.


Vid skada på släpvagnen så är det den som hyr som får stå för självrisken.

Släpvagnen är försäkrad hos Länsförsäkringar och självriskerna är följande:


Brand

Skador vid brand, åsknedslag eller explosion     1500kr

Stöld

Om släpvagnen blir stulen eller om du får inbrott     1500kr

Rättsskydd

Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.  20 % av kostnaden, lägst  1 000 kr

Ansvar

Om du krävs på skadestånd.     600 kr

Vagnskada

Skador på din släpvagn vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse, till exempel vid dikeskörning eller skadegörelse.     1 500 kr


Vagnen är obromsad och får framköras i högst 80km/h.

REG.NR: DPG 052


Bokning bör ske minst två dagar i förväg.

Du som bokar kontaktar Ulf M. eller Tove F. för nyckel.


Tel Ulf Markström: 076-010 11 83

Tel Tove Fahlgren: 073-551 99 33Släpvagnen skall lämnas åter i tid, avtvättad och fin!


I samband med bokningen så godkänner du ovanstående villkor.