Boappa - vår informationskanal

BOAPPA - vår informationskanal


Vi använder oss av appen BOAPPA för att snabbt och smidigt effektivt nå ut med information till våra brf-medlemmar.


Appen finns att ladda ner gratis till alla mobiler som stödjer appar eller så kan man använda programmet på sin dator. Man kan logga in på hur många skärmar och datorer man vill!


 Fördelarna med BOAPPA:

* Når ut med info snabbt till alla telefoner / surfplattor / mail vart man än är.

* Appen är helt gratis

* Föreningen sparar pengar på sms / papper / toners

* Styrelsen sparar tid och kan ägna sig åt andra uppgifter.

* Man bär alltid med sig på information!

* Kontaktuppgifter till styrelsen.

* Har man inte möjlighet till app så kan man logga in via sin dator.


Läs mer om funktionerna på www.boappa.se


Det finns också en privat facebookgrupp som heter Koltastvägen. Ansök om medlemskap så blir du godkänd ifall du bor på området!

Facebookgruppen är främst menad som ett socialt  forum där grannar kan lära känna varandra och kommunicera men vi försöker också lägga ut de allra viktigaste meddelandena från Boappa i facebookgruppen - detta för att försäkra att så många som möjligt tar del av viktig information.